Identificación do provedor

galiciatour.es é unha marca rexistrada de ANA MARIA COSTAS CARBAJAL 36110751S AVDA CASTRELOS 149 3 C 36210 VIGO. galiciatour.es opera desde España e distribúe os seus produtos a España continental e Mallorca, Portugal continental, Francia, Italia, Alemaña, Holanda, Bélxica e Reino Unido. A actividade principal de galiciatour.es é a distribución de produtos téxtiles, serigrafías e produtos relacionados con estes sectores.

OBXECTO:

Este sitio web foi deseñado para dar a coñecer e permitir o acceso público á información relacionada con contido comercial, actividades e produtos ofrecidos por galiciatour.es ANA MARIA COSTAS CARBAJAL 36110751 S AVDA CASTRELOS 149 3 C 36210 VIGO co correo electrónico de contacto info @ galiciatour. es Tamén permite o acceso a outra información, produtos e servizos de entidades distintas de galiciatour.es, así como aquelas que se fan accesibles a través das "ligazóns" e as conexións existentes. galiciatour.es resérvase o dereito de modificar esta política ao seu criterio.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Os dereitos de propiedade intelectual da páxina galiciatour.es, o seu código fonte, o seu deseño, as estruturas de navegación, as bases de datos e os diferentes elementos contidos nela son propiedade de galiciatour.es a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación do o mesmo en calquera forma e, especialmente, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, de acordo coa lexislación española e a Unión Europea aplicable.

galiciatour.es é o propietario dos dereitos de propiedade industrial relativos aos seus produtos e servizos, e especificamente os relativos á marca galiciatour.es. En canto ás citas de produtos e servizos de terceiros, galiciatour.es recoñece a favor dos seus propietarios os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, a súa mera mención ou aparición na web non implica a existencia de ningún dereito nin responsabilidade de galiciatour.es sobre eles, así como o respaldo, patrocinio ou recomendación de galiciatour.es, a non ser que se indique expresamente.

CONTIDO:

Todos os contidos proporcionados neste sitio web foron preparados con información de fontes internas de galiciatour.es e fontes externas á propia empresa, razón pola cal galiciatour.es non se fai responsable da posible falta de actualización ou imprecisión de a información pertencente a ditas fontes externas, respondendo só a aqueles contidos procedentes directamente das súas fontes internas e debidamente identificados cos seus dereitos de autor. Polo tanto, antes de tomar calquera decisión ou tomar calquera acción, galiciatour.es recomenda ao Usuario que verifique a información recibida con outra fonte.

A través deste sitio web ofrécese información sobre os servizos destinados ao coñecemento público que, en todo caso, estará suxeita aos termos e condicións expresamente detallados en todo momento e accesibles desde este sitio web, que estarán suxeitos ás distintas disposicións legais aplicables. .

ACCESO E USO:

Tanto o acceso a este sitio web como o uso que se poida facer da información e contido incluído nel serán responsabilidade exclusiva de quen o realice. As condicións de acceso a este sitio web estarán suxeitas á lexislación vixente e aos principios de boa fe e uso lícito por parte do usuario da mesma, quedando prohibido en xeral calquera tipo de acción en detrimento de galiciatour.es ou de terceiros. O uso deste sitio web con fins ilegais ou non autorizados considerarase estritamente prohibido.

RESPONSABILIDADE:

galiciatour.es non se fai responsable baixo ningún concepto de ningún tipo de dano que os usuarios poidan causar neste sitio web ou en calquera outro debido ao uso ilegal ou indebido do mesmo, dos contidos e información accesible ou facilitados a través de it.

SERVIZO:

galiciatour.es resérvase o dereito de suspender o acceso ao seu sitio web sen previo aviso, de xeito discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de calquera outra natureza, e tamén pode modificar unilateralmente tanto as condicións de acceso como a totalidade ou a parte do contido incluído nela.

PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), os datos facilitados polo usuario incorporaranse a ficheiros automatizados, que serán tratados exclusivamente para a finalidade descrita, como especificado na lenda anexa a cada formulario. Os datos que se recollen a través dos correspondentes formularios, só conterán os campos esenciais para poder proporcionar o servizo ou a información requirida polo Usuario. Os datos persoais serán tratados co adecuado grao de protección, segundo o Real decreto 994/1999, do 11 de xuño, adoptando as medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros que o fagan. para diferentes fins para os que foron solicitados ao Usuario. Como único responsable do ficheiro, galiciatour.es comprométese a cumprir a súa obriga de segredo dos datos persoais e o seu deber de gardalos e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, debido a ten en conta en todo momento o estado da tecnoloxía.

Finalmente, o Usuario poderá exercer os seus dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación de conformidade co establecido na LOPD, ou para calquera consulta ou comentario persoal ao respecto, enviando unha notificación por correo ao enderezo indicado anteriormente ou persoalmente, sen que este servizo proporcione ningunha consideración.

Así mesmo, en cumprimento do artigo 21 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, galiciatour.es non enviará comunicacións publicitarias non autorizadas por correo electrónico. por parte dos usuarios.

ENLACES A PÁXINAS DE TERCEIROS:

As ligazóns desta área permitiranche saír do sitio galiciatour.es. Os sitios ligados non están controlados por galiciatour.es. e isto non se fai responsable do contido de ningunha ligazón, nin de ningunha ligazón que se atope en ningún sitio ligado, nin de calquera cambio ou actualización destes sitios. galiciatour.es non se fai responsable dos actos de "retransmisión web" ou de calquera outra forma de transmisión feita desde calquera sitio ligado. galiciatour.es só proporciona estas ligazóns para a súa comodidade e uso e a inclusión de calquera ligazón non implica a aprobación do sitio por galiciatour.es.

galiciatour.es informa que a función das "ligazóns" ou ligazóns que aparecen nas súas páxinas é exclusivamente informar ao usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre o tema en Internet, onde pode ampliar a información ofrecida. neste sitio web. Estas "ligazóns" non implican ningunha suxestión, invitación ou recomendación para visitar os lugares de destino e, polo tanto, galiciatour.es non será responsable do resultado obtido a través destas ligazóns.

XERAIS:

Para calquera asunto litixioso ou referente ao sitio web galiciatour.es, será de aplicación a lexislación española, sendo competente para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso deste sitio web, exclusivamente os Xulgados e Tribunais de Pontevedra.

O acceso ao sitio web galiciatour.es implica a aceptación de todas as condicións expresadas anteriormente.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.